Program przedszkola.

Przedszkole "Mikołajek" zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dzieci w wieku od 2,5 roku do 7 lat. Nasi wykwalifikowani nauczyciele dokładają starań aby każde dziecko było traktowane w sposób podmiotowy.

Program realizowany przez przedszkole "Mikołajek" opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego- określonej przez MENiS (DzU nr 2 z 17 stycznia 2000 r. poz.18) i jest rozszerzony o nowatorskie metody i awangardowe programy nauczania, których specyfika pozwala na zindywidualizowane podejście do każdego dziecka .
Odpowiednio zorganizowane przez nauczyciela w zindywidualizowany sposób zajęcia umożliwiają poprowadzenie zajęć w ramach jednego scenariusza- uwzględniając tempo rozwoju każdego dziecka; dzięki takiemu podejściu, dziecko słabsze nie zostaje zniechęcone a dziecko o szybszym rozwoju nie czuje się znudzone a wręcz przeciwnie- stoi ono przed nowym ciekawym wyzwanie.

Programy i metody pracy realizowane przez przedszkole:

 • "ABC... PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO XXI wieku"
 • PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO- "MOJE PRZEDSZKOLE" -WYD. MAC-EDUKACJA
 • "GLOTTODYDAKTYKA" WG. KONCEPCJI B.ROCŁAWSKIEGO
 • MATEMATYKA DZIECIĘCA WG. PROF. E.GRUSZCZYK- KOLCZYŃSKIEJ
 • PROGRAM ROZWOJU PERCEPCJI WZROKOWEJ WG M. FROSTIG & HORNE
 • ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE WG PROF. H.TYMICHOWEJ
 • METODA M. CH. KNILLÓW
 • METODA DOBREGO STARTU WG PROF. M.BOGDANOWICZ
 • METODA WERONIKI SHERBORNE
 • METODA DENISONA "GIMNASTYKA MÓZGU"
 • PEDAGOGIKA ZABAWY
 • METODA M&I KNIESSÓW
 • RUCH TWÓRCZY WG. LABANA I ORFFA

Szeroki wybór zajęć dodatkowych stanowi uzupełnienie codziennych zajęć dydaktycznych:

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA
 • RYTMIKA
 • ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE Z LOGOPEDĽ
 • ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM
 • KOLOROWE DNI
 • WARSZTATY KULINARNE
 • WARSZTATY "MAŁY ODKRYWCA"
 • WARSZTATY "MAŁY PODRÓŻNIK"
 • "BAJKOWISKA- SLAJDOWISKA"
 • TANIEC NOWOCZESNY
 • WARSZTATY PLASTYCZNE
 • AIKIDO
 • WARSZTATY TEATRALNE
 • JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZONY O PROGRAMY KITCHEN SCIENCE I HUMAN BODY
 • SZACHY
 • "GRA NA KEYBOARDZIE"
 • "MAŁY ARCHITEKT"
 • "WARSZTATY BĘBNIARSKIE"
 • "WARSZTATY CERAMICZNE

Integralną część programu stanowią dodatkowe atrakcje organizowane przez przedszkole.

Dzieci korzystają z wielu propozycji wyjazdowych; są uczestnikami warsztatów plastycznych, teatralnych czy sztuki ludowej, zwiedzają polskie skanseny, przyrodę, odwiedzają gospodarstwa ekologiczne, agroturystyczne. Wiele dzieje się też w samym przedszkolu- organizowane jest mnóstwo imprez okolicznościowych; organizujemy również spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia z Mad Science; teatrzyki, koncerty muzyczne, edukacyjne, dzięki Panu ekologowi i weterynarzowi poznajemy życie zwierząt (również tych egzotycznych).

Przedszkole jest bardzo otwarte na współpracę z rodzicami, którzy mają wgląd w pracę przedszkola nie tylko uczestnicząc w wielu organizowanych przez przedszkole imprezach, ale również dzięki funkcjonowaniu zajęć i dni otwartych dla rodziców.

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.

Dla prawidłowej realizacji założeń programowych ogromne znaczenie ma czas spędzony na świeżym powietrzu, istotnie wpływający na właściwy rozwój psychomotoryczny dziecka. Jest to czas nie tylko relaksu, organizacji zabaw zespołowych czy swobodnych ale przede wszystkim jest okazją do budzenia w dzieciach ciekawości i zachwytu otaczającym światem. Leśne otoczenie w jakim usytuowane jest przedszkole sprzyja dzieciom w empirycznym odkrywaniu świata przyrody i jest źródłem inspiracji do budzenia zainteresowań badawczych, obserwowania pór roku czy zjawisk atmosferycznych.

Realizując naszą misję stworzenia dzieciom przestrzeni do radosnej i kreatywnej zabawy nie zapominamy o odpowiednim wyposażeniu przedszkola.

Dzieci mają do dyspozycji:

 • przestronne, duże i kolorowe sale dydaktyczne (z łazienkami bezpośrednio przy salach),
 • własną profesjonalnie wyposażoną salę gimnastyczną,
 • wewnętrzny plac zabaw na niepogodę,
 • plac zabaw o powierzchni 1000 m. kw. otoczony starodrzewem, usytuowany bezpiecznie daleko od ulicy.

Posiłki

Zdając sobie sprawę jak ważna dla prawidłowego rozwoju każdego dziecka jest właściwie zbilansowana dieta zapewniamy dzieciom zdrowe posiłki z bardzo dużym udziałem warzyw.
Posiłki są przygotowywane w piecu konwekcyjno- parowym, dzięki czemu podczas gotowania nie są tracone cenne witaminy i mikroelementy; technologia przygotowywania posiłków wyklucza również udział szkodliwego dla zdrowia dzieci tłuszczu.

Dzieciom z alergią pokarmową proponujemy diety eliminacyjne (dietę bezmleczną, bezjajeczną, bezglutenową) bez dodatkowych opłat.

CENA ZA MIESIĘCZNY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU WYNOSI 750 ZŁ

(w przypadku rodzeństwa cena wynosi 700 zł za drugie i kolejne dziecko).

CENA OBEJMUJE:

CAŁODZIENNY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
(przedszkole jest czynne cały rok- również w wakacje, ferie w godz. 7.00-18.00; możliwość pozostawienia dziecka po godz., 18.00 za dodatkową opłatą)

3 PEŁNOWARTOŚCIOWE NIELIMITOWANE POSIŁKI
(śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek; dzieci pozostające pod opieką przedszkola po godz. 16.30 mogą skorzystać dodatkowo z kanapeczek; dla dzieci z alergią pokarmową zapewniamy diety eliminacyjne.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH PROGRAMOWYCH ZGODNIE Z PODSTAWA PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ROZSZERZONĄ O NOWATORSKIE ZAJĘCIA TAKIE JAK GLOTTODYDAKTYKA, MATEMATYKA DZIECIĘCA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, PEDAGOGIKA ZABAWY

UDZIAŁ DZIECKA W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH DODATKOWYCH:
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA
 • RYTMIKA
 • ZAJĘCIA GRUPOWE Z LOGOPEDĄ I COROCZNE BADANIA PRZESIEWOWE APARATU ARTYKULACYJNEGO DZIECKA
 • ZAJĘCIA GRUPOWE, WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EMOCJONALNO- SPOŁECZNY U DZIECI ORGANIZOWANE PRZEZ PSYCHOLOGA
 • KOLOROWE DNI
 • WARSZTATY KULINARNE
 • WARSZTATY "MAŁY NAUKOWIEC"
 • WARSZTATY "MAŁY PODRÓŻNIK"
 • "BAJKOWISKA- SLAJDOWISKA"